ข้อกำหนดและเงื่อนไข

J&T Express Thailand

มาตรฐานการส่งสินค้า

 1. ขอบเขตของสินค้าขนาดน้ำหนักจำนวนและพื้นที่ห่างไกลที่เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส สามารถรับได้จะอ้างอิงตามเงื่อนไขบริษัทดังนี้

a. ขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูงแต่ละด้านจะต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร โดยทั้งสามด้านรวมกันจะต้องไม่เกิน 280 เซนติเมตร (พื้นที่พิเศษตามที่บริษัทกำหนด)

b. น้ำหนัก น้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม (พื้นที่พิเศษตามที่บริษัทกำหนด)

 

c. หนึ่งบรรจุภัณฑ์ต่อหนึ่งหมายเลขพัสดุ

 2. ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์พัสดุ

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์สินค้าทั้งหมด

1 พัสดุชิ้นเล็กหลายชิ้นไม่สามารถใช้สายรัด เทปกาว พลาสติกแร็ป รวมเป็นพัสดุชิ้นเดียว (ไม่รวมอลูมิเนียม เหล็กและวัสดุอื่นๆและไม่รวมพัสดุชิ้นเล็กหลายชิ้นที่ใช้พลาสติกแร็ปทั้งหมด)
2 วัสดุกันกระแทกฟองน้ำ บับเบิ้ล โฟม(รวมกล่องโฟม), เชือกมัดฟางจะไม่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าภายนอกได้
3 สินค้าทุกชนิดต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแข็งแรงยกเว้นตัวสินค้านั้นเป็นกล่องกระดาษ ไม้และถุงกระสอบ

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ

1 สินค้าที่ส่งต้องวางไว้ตรงกลางกล่อง
2 หากมีสินค้าหลายรายการในหนึ่งกล่องจะต้องมีช่องว่างระหว่างกันและใส่วัสดุกันกระแทกระหว่างช่องว่าง
3 บรรจุภัณฑ์เขย่าแล้วต้องไม่มีเสียง
4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าจะต้องไม่สัมผัสโดนกล่องทั้งหกด้าน
5 บริเวณพื้นที่ว่างในกล่องจะต้องใส่วัสดุกันกระแทกลงไปให้เต็ม
6 สินค้าที่เสียหายง่ายจำเป็นต้องห่อหุ้มด้วยแผ่นกันกระแทกทั้งในตัวสินค้าและนอกตัวสินค้า
7 บรรจุภัณฑ์ภายนอกควรจะมีผิวเรียบไม่ควรมีวัสดุที่นูนแหลมขึ้นมา

 3. สินค้าต้องห้าม

สินค้าต้องห้ามคือ สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ หากพบสินค้าดังกล่าว จะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทหรือกฎหมายต่อไป เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบหากสินค้าเสียหายหรือสูญหายดังต่อไปนี้ :

 

 

3.1 สินค้าที่ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสเห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่งหรือพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด

 

3.2 อาวุธทุกชนิด เช่น ปืน กระสุน ระเบิด วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ ยุทธภัณฑ์ เป็นต้น

 

3.3 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจารหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและสังคม เช่น สื่อโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ และหมายความรวมถึงวัตถุลามกอนาจาร เป็นต้น

 

3.4 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น วัสดุติดไฟ ดินปืน ประทัด ของเหลวไวไฟ แก็ส ของแข็ง น้ำมันเครื่อง น้ำมันแลคเกอร์ ไฟแช็ก ถังแก็ส ฟอสฟอรัส กำมะถัน ไม้ขีดไฟ กระป๋องฉีดพ้นหรือกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

 

3.5 สารชีวเคมีเช่นกรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก ตัวทำละลายอินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืช ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารเคมีอันตราย เป็นต้น

 

3.6 ภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี เช่นยูเรเนียมโคบอลต์ เรเดียม พลูโทเนียม เป็นต้น

 

3.7 สารเคมีที่มีพิษสูงเช่น แทลเลียม ไซยาไนด์ สารหนู เป็นต้น

 

3.8 ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น ฝิ่น (รวมถึงต้นฝิ่น ดอกฝิ่นและใบฝิ่น) มอร์ฟีน โคเคน เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารอีเฟดรีน เป็นต้น


3.9 ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีประเภทต่างๆและวัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ เช่น สารแอนแทรกซ์ เชื้อโรคอันตราย รวมถึงของเสียทางการแพทย์ เป็นต้น

 

3.10 สัตว์ สิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์ เช่นเนื้อเยื่อ อวัยวะมนุษย์ เป็นต้น

 

3.11 สินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศเช่น เอกสารลับทางราชการ สินค้าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สินค้าผิดกฎหมาย ลักลอบหนีภาษี หลีกเลี่ยงภาษี สำแดงเท็จ รวมถึงสินค้าต้องห้ามและต้องจำกัด

 

3.12 เอกสารทั้งหมด รวมทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร เอกสารสัญญา พินัยกรรม และฉโนดที่ดิน เป็นต้น

 

3.13 เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล(เงินสด) เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิตและใบจำนำ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน เป็นต้น

 

3.14 สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ เช่น ไข่มุก อัญมณี วัสดุโลหะล้ำค่า เครื่องสังฆภัณฑ์ พระพุทธรูป งานศิลปะ ภาพวาดและโบราณวัตถุ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ วัตถุมงคล-พระเครื่อง เครื่องประดับเงิน เป็นต้น รวมถึงสิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

 

3.15 อุปกรณ์การเรียนทางการแพทย์ รวมถึงตัวอย่างสัตว์และพืช เช่น ตัวอย่างวิจัย ตัวอย่างเลือด ตัวอย่างปัสสาวะ สารคัดหลั่งต่างๆ เป็นต้น

 4. สินค้าที่ถูกจำกัด

สินค้าที่ถูกจำกัดคือ สินค้าเปราะบาง สินค้าเน่าเสียง่ายและปนเปื้อนง่าย กรณีสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมลูกค้าสามารถทำการส่งได้ แต่หากสินค้านั้นเสียหาย หมดอายุ หรือเน่าเปื่อย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในกรณีสินค้าสูญหายนั้นสามารถดำเนินการชดเชยได้       ในกรณีพัสดุประเภทผลไม้     หากพัสดุได้รับความเสียหายเนื่องจากกระบวนการขนส่ง (ไม่รวมความเสียหาย/เน่าเสียที่เกิดจากความล่าช้า) สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัทกำหนด :

 

4.1 สินค้าที่ทำจากวัสดุเปราะบาง เช่น กระจก ขวดแก้ว จาน โคมไฟติดผนัง เครื่องเคลือบดินเผา หรือเซรามิก ชุดไฟรถหน้า-ท้าย หลอดไฟ สินค้าที่มีส่วนประกอบจากพลาสติก หรือสินค้าที่มีรูปทรงเฉพาะรูปทรงพิเศษ เป็นต้น

 

4.2 สินค้าประเภทเปราะบาง เช่น โทรทัศน์ เครื่องครัว เครื่องฉาย โคมไฟ โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก นาฬิกาแขวน เป็นต้น

 

4.3 สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่นกีตาร์ กล่อง อิเล็กโทน เป็นต้น

 

4.4 สินค้าประเภทอาหารทุกชนิด ขนม อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก หรืออาหารที่มีอายุการเก็บน้อยกว่า 5 วันรวมถึงอาหารที่ไม่สามารถระบุวันหมดอายุได้ จำเป็นต้องบรรจุสินค้าเหล่านี้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

 

4.5 สินค้าประเภทของเหลวทุกชนิดเช่น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

 

4.6 ผักสดต่างๆ ผลไม้ต่างๆ

 5. สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้

สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ คือ สินค้าที่สามารถจัดส่งได้แต่ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสไม่รับผิดชอบหากสินค้าดังต่อไปนี้ เกิดเสียหายหรือสูญหาย :

 

5.1 พืช ดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น

 

5.2 ประเภทใบเสร็จต่างๆ บิลค่าสินค้า ใบเสร็จค่าสินค้าและบริการต่างๆ คูปองส่วนลด ตั๋วคอนเสิร์ต บัตรงานกิจกรรมต่างๆ

 

5.3 สินค้าประเภทที่มีการใช้แล้ว (สินค้ามือสอง)

 

5.4 สินค้าประเภทอาหารสด หรืออาหารประเภทเน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสด อาหารสด เป็นต้น

 6. มาตรฐานการเข้ารับงาน

6.1 นอกจากสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าจำกัดการส่งตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส สามารถปฎิเสธรับส่งสินค้าหรือหยุดการนำจ่ายสินค้าต่างๆ ได้ดังนี้ :

a. พัสดุที่ไม่ระบุข้อมูลของผู้ส่งหรือผู้รับ

b. รายการที่ทางบริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะแก่การจัดส่งหรือมีการใช้บรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ไม่เหมาะสม และลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะแก้ไข

c. ตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์พิเศษที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่าอาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งหรือ อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของพนักงานขนส่ง

d. พัสดุที่ทางบริษัทพิจารณาจากมูลค่าหรือในทางการดำเนินงานแล้วไม่สามารถขนส่งได้

6.2 เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยลูกค้าควรปฎิบัติตามข้อบังคับดังนี้:

a. แจ้งมูลค่าชื่อและลักษณะของสินค้าตามความจริง และเขียนหรือริ้นท์ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ผู้ส่งให้ถูกต้องชัดเจน กรณีลูกค้าปกปิดข้อมูล หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ หรือเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสพบว่าสินค้าที่จัดส่งไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง หรือสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือความเดือดร้อนอื่นใดที่เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสอาจได้รับ ความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดนั้น ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น กรณีบริษัทถูกศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเข้าตรวจสอบและเรียกร้องให้บริษัทเสียค่าปรับ หรือเกิดความเสียหายอื่นใดต่อบริษัทอันเนื่องมาจากการปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าปรับหรือค่าเสียหายอื่นใด (ถ้ามี) กับผู้ส่งเต็มจำนวน

b. ตามลักษณะสินค้าที่ส่ง(โดยเฉพาะสินค้าที่เสี่ยงต่อการเสียหายได้ง่าย)ผู้ส่งควรมีการป้องกันให้กับสินค้าอย่างเหมาะสมเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการขนส่ง

c. ผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของการสินค้าต้องห้าม และให้ความร่วมมือกับเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสในการตรวจสอบสินค้า หากพบว่าเป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าจำกัดการส่ง รวมไปถึงสินค้าลักลอบหนีภาษี หลีกเลี่ยงภาษี สำแดงเท็จ รวมถึงสินค้าต้องห้ามและต้องกำกัด ทางบริษัทมีสิทธิ์ระงับการขนส่งชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส หรือกฎหมายต่อไป สำหรับสินค้าดังกล่าวเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิในการส่งมอบให้กับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งที่ต้องการส่งผลไม้สด

1. คุณสมบัติของสินค้า : การส่งสินค้าประเภทผลไม้แต่ละประเภทในระบบขนส่ง ควรเลือกผลไม้ที่มีอายุก่อนถึงระยะสุกเต็มที่ เนื่องจากภายในกล่องบรรจุภัณฑ์อาจมีการคายความร้อนจากตัวสินค้า เป็นเหตุให้การส่งผลไม้สุกเกิดการเน่าเสียได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. เงื่อนไขการบรรจุสินค้า สินค้าประเภทผลไม้ควรเลือกกล่องที่มีคุณลักษณะแข็งแรง มีโครงสร้างของกล่องกระดาษที่เหมาะสมกับผลไม้แต่ละประเภท เนื่องจากความเสียหายของผลไม้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ สำหรับการนำผลไม้บรรจุลงกล่องนั้น ไม่ควรวางเรียงซ้อนกันในปริมาณมาก เพราะจะทำให้เกิดการกดทับ เนื่องจากผลไม้หลายชนิดมักมีผิวที่บอบบาง หากเกิดการสั่นสะเทือนขณะเคลื่อนย้าย ระหว่างขนส่งอาจทำให้ผลไม้เกิดริ้วรอยจากการเสียดสี จนทำให้ผิวผลไม้ช้ำหรือเปลี่ยนสีได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ อาจทำให้ผลไม้ชนิดต่าง ๆ เน่าเสีย หรือมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าปกติ สำหรับผลไม้ที่เป็นผลเดี่ยว ขนาดกลาง โดยเฉพาะผลไม้ที่ผิวบอบบาง หรือผลไม้ที่มีราคาสูง และมีความเสี่ยงต่อการเสียหายได้ง่าย ควรใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นในเพิ่มเติม เพื่อห่อหุ้มผลไม้แบบชิ้นต่อชิ้น จะสามารถป้องกันความเสียหายของผลไม้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ป้องกันการกระแทก การนำถุงพลาสติกมาขึ้นรูปเป็นถุง (Net Bag) หรือการใช้ถาดโฟมเพื่อป้องกันการกระแทกของผลไม้ภายในกล่องพัสดุ เป็นต้น

ข้อกำหนดการจัดส่งผลไม้สด

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย หากพัสดุของท่านไม่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท

3. ข้อกำหนดของน้ำหนักและขนาด : การบรรจุสินค้าประเภทผลไม้ลงกล่อง ควรจะพิจารณาจากประเภทผลไม้ตาม "ข้อกำหนดการจัดส่งผลไม้สด" ควรบรรจุผลไม้ให้เต็มพอดี ไม่แน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการกดทับกันของผลไม้ภายในกล่อง ในกรณีที่บรรจุผลไม้มาในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้ำหนักต่อกล่องเกินกว่าข้อกำหนด รวมทั้งมีการจัดวางไม่เหมาะสม เช่น มีการเรียงซ้อนทับกันหลายชั้น ทำให้สินค้าที่อยู่ด้านล่างกล่องได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯขอแนะนำให้ผู้ส่งคำนึงถึงน้ำหนักและการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผลไม้ไม่บอบช้ำ ไม่เกิดการเน่าเสียในระหว่างการขนส่ง และสินค้าของท่านจะถึงที่หมายในสภาพสมบูรณ์

**หมายเหตุ : ข้อกำหนดการจัดส่งผลไม้สด "จะรองรับสำหรับผลไม้สด ไม่รวมผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้แปรรูป" เช่น มะยงชิดลอยแก้ว วุ้นมะพร้าว เป็นต้น

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับความคุ้มครอง

ระยะเวลาในการยื่นเคลม หากลูกค้าต้องการเคลมพัสดุเสียหาย ขาดหายหลังเซ็นรับพัสดุแล้ว ลูกค้าจะต้องยื่นเคลมภายใน 3 วันหลังเซ็นรับพัสดุชิ้นนั้น เช่น เซ็นรับพัสดุ วันที่ 1 เวลา 17:00 ลูกค้าต้องยื่นเคลมภายในวันที่ 4 เวลา 17:00

หมายเหตุ: สำหรับพัสดุที่เสียหายบางส่วน บริษัทจ ะอ้างอิงราคาพัสดุจาก ใบเสร็จตามจริง หากพัสดุที่เสียหายเป็นสินค้าต้องห้าม สินค้าจำกัดการส่ง บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย  ค่าชดเชยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ช่องทางการเคลม

หากพัสดุเสียหายหรือสูญหาย สามารถส่งเอกสารเคลมผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นเคลมผ่าน APP

กรณีสินค้าเสียหาย ผู้แจ้งเคลมจะต้องเก็บสินค้าไว้จนกว่ากระบวนการพิจารณาเคลมจะเสร็จสิ้น หากได้รับอนุมัติการเคลมเรียบร้อย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสมีสิทธิในการเรียกคืนพัสดุจากลูกค้าทุกกรณี

ความรับผิดชอบของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

1. สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ ความรับผิดชอบของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสในการจัดส่งพัสดุนั้นจะจำกัดเพียงกรณีเกิดความเสียหายและสูญหายโดยตรง ซึ่งมีมูลค่าชดเชย 10 เท่าของค่าขนส่งแต่ไม่เกินราคามูลค่าของพัสดุ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุในกรณีสินค้าภายในเป็นประเภทพัสดุและสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุในกรณีสินค้าเป็นประเภทเอกสาร การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง

หมายเหตุ : เมื่อเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ชด เชย ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 30 วัน พัสดุที่ทำการชดเชยค่าเสียหายจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

2. สำหรับสินค้าที่ได้ซื้อความคุ้มครองพัสดุไว้ หากเกิดกรณีความเสียหายและสูญหายโดยตรง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะทำการชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า โดยจะชดเชยสูงสุดไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง

มูลค่าสินค้า (บาท)

ค่าคุ้มครองพัสดุ (บาท)

2,001 - 5,000

10 ฿

5,001 - 10,000

20 ฿

10,001 - 15,000

30 ฿

15,001 - 20,000

40 ฿

20,001 - 25,000

50 ฿

25,001 - 30,000

60 ฿

30,001 - 35,000

70 ฿

35,001 - 40,000

80 ฿

40,001 - 45,000

90 ฿

45,001 - 50,000

100 ฿

 

3. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

a. การสูญหายหรือความเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ ; การเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าที่จำกัด

b. สินค้าที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐแล้วมีการเสียหาย เช่นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพัสดุว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายหรือเปล่า

c. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าเจแอนด์ทีได้ทราบแล้ว การกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่เจแอนด์ทีไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง - ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับของ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าที่ของรัฐอื่นๆ (“เหตุสุดวิสัย” ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม )

d. การสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจากการกระทำอื่น เช่น การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าให้ผู้อื่นเซ็นรับแทน (เพื่อน ยาม แม่บ้าน เป็นต้น)

e. ชดเชยค่าสินค้า สามารถยื่นชดเชย 1 ครั้ง/1 เลขพัสดุเท่านั้น หากบริษัทชดเชยค่าเสียหายสินค้านั้นแล้วจะไม่สามารถยื่นเคลมได้อีก

f. ลูกค้ายื่นความประสงค์ในการเรียกร้องค่าชดเชยเกินระยะเวลาที่บริษัทกำหนด (เกิน 3วันหลังจากเซ็นต์รับพัสดุ/ เกิน 30วันนับจากวันที่สถานะขาดหาย/สูญหาย)

ค่าบริการต่างๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการขนส่งพัสดุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ J&T Express Thailand เว็บไซต์ https://www.jtexpress.co.th/

เงื่อนไขพัสดุที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ

1. ทุกการส่งพัสดุผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ข้อบังคับที่กรมศุลกากรได้กำหนดไว้

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากพัสดุเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย หรือผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งพัสดุ

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องการเปิดและตรวจสอบพัสดุ ทางเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ การเปิดพัสดุเพื่อตรวจสอบนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น

4. ตามหัวข้อ 3 กรณีที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทำการเปิดตรวจพัสดุของลูกค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ตามหัวข้อดังนี้

a. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากพัสดุเกิดความเสียหายในระหว่างการตรวจสอบ

b. พัสดุที่ถูกเปิดตรวจจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามประกันค่าคุ้มครองพัสดุ

c. พัสดุที่ถูกเปิดตรวจและโดนยึดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ติดต่อรับพัสดุกับเจ้าหน้าที่และสำแดงเอกสารหรือข้อมูลยืนยันถึงที่มาที่ไปของพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากบริการฯ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้และเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสที่เกี่ยวกับบริการ จะอยู่ภายใต้บังคับของศาลไทย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้บริการถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้แล้ว

กฎหมายที่บังคับใช้

1. ให้เงื่อนไขการซื้อความคุ้มครองฯ ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ผู้ส่งพัสดุ และ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยอมรับเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย